Ceník výkonů

Bohužel ne všechny výkony jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. V rámci férovosti proto zveřejňujeme ceník výkonů, které nehradí vaše zdravotní pojišťovna:

Vyšetření žadatele o řidičský průkaz skup. "M"	150,- Kč
Vyšetření žadatele o řidičský průkaz skup. "B,A,C,T" 350,- Kč
Preventivní prohlídka před vstupem do zaměstnání 350,- Kč
Závodní preventivní prohlídka 350,- Kč
Závodní vstupní a výstupní prohlídka 450,- Kč
Závodní mimořádná a opakovaná prohlídka 450,- Kč 
Zdravotní průkaz (vyšetření a vystavení) (na neurčito) 350,- Kč
Zdravotní průkaz (vyšetření a vystavení) (na 3 měsíce) 100,- Kč
Zdravotní průkaz (vyšetření a vystavení) (na 3 roky) 200,- Kč
Vystavení formuláře "Oznámení úrazu" pro pojišťovnu 450,- Kč
Potvrzení sportovních registr. průkazů	200,- Kč
Potvrzení o zdravotním stavu na vlastní žádost á 10 min 200,- Kč
Potvrzení schopnosti zaměstnání, brigády, sportu ap. 200,- Kč
Vyjádření pro soud na vlastní žádost (á 10 min.) 100,- Kč
Administrativní úkon jakýkoliv (á 10 minut) 100,- Kč
Přihláška na vysokou, střední školu, učební obor 1 kus 50,- Kč
Preventivní komplexní lékařské vyšetření	400,- Kč
Opakované komplexní vyšetření  preventivní	350,- Kč
Cílené první léčebné vyšetření lékařem	200,- Kč
Cílené opakované léčebné vyšetření	150,- Kč
Vyšetření a aplikace injekce, nadstandardní očkování 150,- Kč
Vyšetření žadatele o zbrojní pas	500,- Kč
Telefonické objednání k vyšetření u specialistů	20,- Kč
Telefonické objednání plánovaného převozu sanitou 20,- Kč